Vill du få större sjötomt och mer svängrum runt bryggan?

Vi erbjuder klippning av vass ( Badvik, bruksdamm, stenbrygga, träbrygga, båthus) och andra vattenväxter med amfibiefordon

 När du anlitar oss får du bland annat;

 • Utökad strandlinje
 • Lättare att komma in och ut med båten
 • Större och vackrare vattenspegel
 • Mer att njuta av när solens strålar glittrar i vattnet
 • Bättre vattengenomströmning
 • Ökad syresättning
 • Dessutom är rensning av vattenväxter bra för den biologiska mångfalden
 • Valuta för ditt taxeringsvärde
 • Värdeökning för din fastighet
 • Underhåll av dina våtmarker
 • Bättre viltvatten
 • Renare vattenhinder på golfbanan
 • Bedriver du någon form av kommersiell verksamhet så får du många gånger högre verkningsgrad av just din anläggning