Debitering av vassklippning

Minimidebitering är en timme, därtill tillkommer alltid en etableringskostnad och reskostnad ToR
Benämning
Pris inkl moms
Pris exkl moms

Etablering 
2.200:-/uppdrag
1.756:-/uppdrag

Vassklippning*
1.225:-/tim
980:-/tim

Reskostnader 
80:-/mil
64:-/mil
* Av miljöhänsyn omfattar klippning av vass och vattenväxter alltid ihopsamling och bärgning upp på land. Dock ej bortforsling.
Vi reserverar oss för prisändringar utom vår kontroll och förbehåller oss rätten att ändra priser utan ytterligare meddelande.

Hur lång tid tar det?

För att ge dig en uppfattning så avverkas ca 1000 kvm/tim beroende på lokala förhållande.

Därtill kommer ihopsamling och bärgning av vassen upp på land som tar ungefär dubbla tiden.

Prisexempel

1 timmes effektiv vassklippning följt av 2 timmar ihopsamling och bärgning upp på land, totalt cirka tre timmar plus etableringskostnad.

Prisexempel: priset blir: 5875 d.v.s. 3×1225 +1×2200=5875 alernativt 4700 exl.

Timdebitering mest rättvist

Naturligtvis är det omöjligt att ge ett exakt pris i förväg eftersom det lokala förhållande kan variera så stort. Allt arbete utförs därför mot timdebitering, vilket är mest rättvist för alla parter.

Fast pris

Vi kan också komma överens om ett belopp som inte får överskridas. Det innebär att arbete avslutas när summan är uppnådd.

Blir arbetet klart innan beloppet har uppnåtts debiteras endast faktiskt kostnad.

Sänk kostnaden

Genom att gå ihop med dina grannar kan etablering- och transportkostnaden delas mellan flera olika uppdragsgivarna. Förutsatt att allt arbetet sker vid ett och samma klipptillfälle. Etableringskostnad delas med upptill max fem uppdragsgivare oavsett antal uppdrag.

Ett annat alternativ, köp en egen vassklippare

Vill du göra jobbet själv så kan du köpa en egen vassklippare att montera på din båt. Gå in på vår hemsida för försäljning av olika vassröjare. Klicka här för att öppna vår saj tvassklippare.se