Vi klipper så in i vassen

Optimalt att klippa vass juni – september

Den effektivaste tiden att klippa vassen är juni – september, då näringen fortfarande finns kvar i vasstrået. Har det inte varit klippt tidigare spelar det mindre roll när arbetet utförs.

Upprepad behandling

För att reducera vassbeståndet krävs upprepad vassklippning. För bästa effekt upprepas klippningen upptill 3 gånger per säsong, 3 år i rad.

En investering av största vikt

Om man hoppar över klippningen ett år så återhämtar sig vassen snabbt och det man investerat året innan är i stort sätt förgäves. Därför är kontinuitet i arbete och investering av största vikt.

Vid klippning ”stryps” vassen

När vassen klipps förhindras eller ”stryps” syretillförseln genom den ihåliga stammen ner till vassens rötter, som ofta växer i syrefattig miljö. Det är därför viktigt att klippa vassen så fort stråna bryter vattenytan.

Vassen borta 7 – 10 år

När vassen väl är utrotad så varar det upptill 7 -10 år. Så fort vassen visar sig gäller det att vara på direkt, allt för att den inte ska få nytt fäste igen.

Hänsyn till häckande fågel

Vid klippning av fjolårsvass under tidig vår, måste hänsyn tas till sjöfåglar. Har området kända häckande fågelpar, ska klippningen senareläggas.

 

Om bon upptäcks under pågående klippning klipps inte vassen närmast bona, utan spars till ett senare tillfälle.

För total vassutrotning

Som sagts tidigare krävs flera års upprepade klippningar för total utrotning.

Ett sätt att påskynda utrotningen kan vara att komplettera klippningen med hjälp av en rotkniv som vertilkalskär vassens utlöparrötter och rotfiltsmatta, vilket hämmar återväxten effektivt.

Kniven klarar ett skärdjup ned till 1,3 meter och kopplas också till amfibiefordonet.

Näckroser som ett brev på posten

När väl vassen är utrotad så är det inte ovanligt att näckrosor tar över. Till en början kanske ett uppskattat inslag, men senare ett allt större problem.

Att bli av med näckrosor kräver att rotsystemet tas bort, ett omfattande arbete. Ett envist mekaniskt arbete ger dock önskat resultat.

Comments are closed.