Vassröjning

Vi hjälper dig som har massor av vass

Vassklippning med amfibiefordon

För att enkelt minska vassbeståndet krävs effektiv vassröjning och upprepad behandling. Här arbetar vi med en för ändamålet specialanpassad amfibiemaskin med flera olika vassklippningsaggregat som tar sig fram både i vatten och på land.

Upptill 1000 kvm/tim
Stora områden kan snabbt och effektivt avverkas, då klippbredden är från 2 och upptill 5 meter och med ett klippdjup ned till 1 m

eter under vattenytan. För att ge dig en uppfattning så avverkas ca 1000 kvm/tim beroende på lokala förhållande.

Ungefär hälften så mycket avverkas när vass klipps på land. Därtill kommer ihopsamling och bärgning som normalt tar minst dubbelt så lång tid jämfört med själva klippningen.

Bärgning av vass
Den

klipp

ta vassen samlas ihop med stora vassräfsor och bärgas enkelt i land med samma amfibiefordon.

Det är viktigt att övergödning motverkas
Genom att bärga iland vassen lyfts

mycket gödande näringsämnen som kväve och fosfor ur vattnet, det förbättra naturligtvis även vattenkvalitén.

Bärgning av annat skräp
Vassräfsan kan också förses med silplåtar. Då kan man enkelt samla ihop, bärga och lyfta i land alger, tång och annat skräp, t ex vid badstränder.

Comments are closed.